ADRIANA ORZA

Maria – soră, nepoții și strănepoții anunță cu durere în suflet trecerea în neființă a celei care a fost

ADRIANA ORZA

Candela neuitării va fi mereu aprinsă spre odihna sufletului tău mărinimos și blând!
Dumnezeu să o odihnească în pace!

Corpul neînsuflețit se află depus la Capela Cimitirului Central.
Înmormântarea va avea loc joi, 25 februarie 2021, ora 12.