FLORICĂ DOROBANȚU

Suntem alături cu toată compasiunea de Dorina Cristescu – fiică și de d-na Maricica Dorobanțu – soție, la durerea trecerii în neființă a celui care a fost

FLORICĂ DOROBANȚU

un domn de mare omenie și un caracter deosebit.
Dumnezeu să îl ierte!

Tatiana și Petru Cimpoeșu