ing. MIRCEA CUPARENCU

Am aflat cu tristețe plecarea la cele veșnice a prietenului,

ing. MIRCEA CUPARENCU

Dumnezeu să-ți vegheze odihna!
Familiile:
Aprodu
Blănaru
Antoniu
Crețu