PERJU CORNELIU-CONSTANTIN

Închinăm duioase aduceri aminte la comemorarea iubitului nostru soț și tată

PERJU CORNELIU-CONSTANTIN

care va rămâne prezent în inimile noastre veșnic! Dormi în pace suflet nobil! Soția și fiica