OSCAR AIZIC

A trăit în dragoste și dăruire pentru semeni,

OSCAR AIZIC

Personalitate remarcabilă ale cărei împliniri rămân mărturie peste timp…

Cu iubire, recunoștință și dor nestins, noi, copiii Dan și Rodica, nora Nadia și nepoții Oscar și Rebecca, readucem în memoria celor care l-au cunoscut și stimat, că au trecut 30 de zile de la trecerea în lumina veșnică, a scumpului nostru tată.

Vei rămâne mereu în inimile noastre!

Veșnică amintire!